Recommend Print

บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

Group04 IT

งานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายในการนำเอาหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือกระบวนการ มาแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ เช่น การลดของเสีย การเพิ่มผลผลิต การลดเวลาในการทำงาน และการประหยัดพลังงานเป็นต้น


บทความวิจัย


 

ติดต่อเรา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

  • โทรศัพท์: +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
  • โทรสาร: +(66) 0-2470-9703
คุณอยู่ที่: หน้าแรก งานวิจัย บทความวิจัย กลุ่มงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ