วันที่จัดกิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : Hall of Innovation ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้)

ผู้จัดกิจกรรม : ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดบรรยายพิเศษ FIBO TALK หัวข้อ “Foldable robotics” หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องทำจากโลหะเท่านั้น แม้แต่กระดาษก็สามารถทำเป็นหุ่นยนต์ได้ โดย ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม พร้อมด้วย Extra Talk หัวข้อ “Robot World & ICCAS Conference Experiences” โดย คุณวิษณุ จูธารี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

การบรรยายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ Hall of Innovation ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยายพร้อมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากร