วันที่จัดกิจกรรม : 13-14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : ชั้น 4 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน FIBO Career Day 2018 โดยภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งการออกบูธแนะนำข้อมูลบริษัทและการรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำ ในวันอังคารที่ 13 และพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0
Weeks
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds