รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งฟีโบ้  ได้ร่วมเดินทางพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.  ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และอัตโนมัติจากประเทศไทย เข้าพบบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย Mr. Takeshi Uchiyamada; Chairman of the  Board, Toyota Motor Corporation, Mr. Atsushi Otani; Senior Director, Denso Corporation, Mr. Shigeaki Yanai; Secretary General, Japan Robot Association (JARA), และ Mr. Kazuhisa Kobayashi; Deputy Director General, Trade and Economic Cooperation Bureau

โดย ดร.ชิต ใช้โอกาสนี้สื่อสารกับผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ให้รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาลไทย และ EEC ที่ออกมาตรการสนับสนุนนักลงทุนให้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยเป้าหมายการยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว รวมถึงชี้แจงแนวทางการเตรียมการด้านบุคลากรสำหรับรองรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมใหม่ ๆ อาทิ การเรียนการสอนในรูปแบบโมดูลของฟีโบ้  การสอนด้วยวิธีสัตหีบโมเดล เป็นต้น