สัมภาษณ์สด (phone in) ออกอากาศทางวิทยุ อสมท. FM 100.5 ช่วง BOI – ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสประเทศไทย ก้าวใหม่การลงทุน” ตอน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์  วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.10 น. (ความยาว 10 นาที)