วันที่จัดกิจกรรม : 3 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ท่านวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาฑูตด้านการศึกษา-วัฒนธรรม และคุณลภัส ไชยธรรม ผู้ประสานงานด้านการศึกษา-วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว เข้าหารือโครงการส่งนักศึกษาชาวลาวเข้าเรียนในคณะพลังงานฯ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. (ฟีโบ้) โดยมี ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจกรรมนานาชาติ ฟีโบ้ ให้การต้อนรับ