ประกาศเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.