วันที่จัดกิจกรรม : อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 รายวิชา FRA262 Inventor Studio (สตูดิโอนักประดิษฐ์) ในรูปแบบ Interactive Exhibition ภายใต้ชื่องาน “The Island ตะลุยแหลก แหวกเกาะ” ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ชมเล่นสนุกพร้อมได้เรียนรู้ ทั้งสิ้น 17 ฐาน โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครุ มีผู้สนใจพาบุตรหลานเข้าชมงานกว่า 300 คน

นิทรรศการแสดงผลงานฯ ในรายวิชาสตูดิโอนักประดิษฐ์ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ที่นอกจากจะสื่อให้เข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และสนใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/fibokmutt