เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสเข้าลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ ดร.อรพดี จูฉิม อาจารย์ประจำสถาบัน และคุณวุฒิชัย วิศาลคุณา วิศวกรอาวุโส ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมสถาบัน