วันที่จัดกิจกรรม : 24 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สตูดิโอ NOW@SIAM

ผู้จัดกิจกรรม : กรุงเทพธุรกิจ

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเสวนากับผู้ทรงวุฒิและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศถึงอนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย ในการเสวนา กรุงเทพธุรกิจ Roundtable #ซีรีส์3 หัวข้อ Future with Robotics ณ สตูดิโอ NOW@SIAM