เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ศิษย์เก่าฟีโบ้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Neural locomotion control, Biomechanics, Artificial Intelligence, Learning/Memory, Embodied Congnition, Prosthetic and Orthopaedic Control จาก Centre for BioRobotics, The Maersk Mc-Kinney Molley Institute, University of Southern Denmark, Odense M, Denmark ได้เข้าพบหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัยร่วมกับฟีโบ้ และ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง