วันที่จัดกิจกรรม : 20 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : Hall of Innovation ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้)

ผู้จัดกิจกรรม : ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) กำหนดจัดบรรยายพิเศษ FIBO TALK หัวข้อ “Foldable robotics” หุ่นยนต์ไม่จำเป็นต้องทำจากโลหะเท่านั้น แม้แต่กระดาษก็สามารถทำเป็นหุ่นยนต์ได้ โดย ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ (อ.แพรว)

และ Extra Talk หัวข้อ “Robot World & ICCAS Conference Experiences” โดย คุณวิษณุ จูธารี (พี่นุ)

ในวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 13.30-14.30 น. ณ Hall of Innovation ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้)

สำรองที่นั่ง  https://goo.gl/forms/00AZOeyFNwrjUEth1

0
Weeks
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds