วันที่จัดกิจกรรม : 20 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : Centara Grand and Bangkok Convention Center Central World

ผู้จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ และ Impress Corporation ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ และ Impress Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดงานสัมมนา The 1st Robotics Engineers Forum in Bangkok เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิทยาการและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ โดยบุคลากรจากบริษัทที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมฟังปาฐกถาและการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรม วิทยาการและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหาร วิศวกร บุคลากร จากบริษัทชั้นนำ องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกสารกว่า 200 คน

The 1st Robotics Engineers Forum in Bangkok จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 22 Centara Grand and Bangkok Convention Center Central World