ฟีโบ้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านฉาง นำโดย คุณไพโรจน์ เรืองธุระกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายเรื่อง ‘การออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์’ โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ โดยคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี