สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) รับสมัครนักบริการการศึกษา 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน       สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.บางมด

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี ทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 3. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
 5. มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในหลักสูตร
 • ดูแลการฝึกงานของนักศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
 • ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ และดูแลวินัยนักศึกษา
 • ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2560

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

 1. สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th
 2. ทางไปรษณีย์ มาที่

ฝ่ายบุคคล

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)