ฟีโบ้รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย
• วิศวกรซอฟท์แวร์
• วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
• นักบัญชี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2470-9691 หรืออีเมล hr@fibo.kmutt.ac.th