ฟีโบ้รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 ตำแหน่ง
• วิศวกรซอฟท์แวร์ 2 ตำแหน่ง
• วิศวกรไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง
• นักบริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
• นักบัญชี 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2470-9691 หรืออีเมล hr@fibo.kmutt.ac.th