ฟีโบ้รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี หรือ ป. โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 2. สามารถออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรตามหลักวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
 3. มีอัธยาศัยดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 4. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 6. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีไหวพริบในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรหรือชิ้นงาน สำหรับงานวิศวกรรม
 • วิเคราะห์กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนำไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องจักร
 • แนะนำ เสนอแนะ การทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโครงการของหน่วยงาน
 • บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการรับสมัคร      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

 1. สมัครทาง E-mail: hr@fibo.kmutt.ac.th
 2. ทางไปรษณีย์ มาที่

ฝ่ายบุคคล

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9691 หรือ hr@fibo.kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)