สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. มีความประสงค์รับสมัคร
– วิศวกรซอฟต์แวร์ 2 อัตรา
– วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์ 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9691 (คุณกาญจนา)