เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข ร่วมในพิธี