อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เราผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และนักธุรกิจเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท และ เอก
– สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระดับปริญญาโท
– สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์หรือธุรกิจเทคโนโลยี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !!
– ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท
– ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท
– ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท
– ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – 10 ก.ค.2560
http://admission.kmutt.ac.th/

ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา
Tel : 02-470-9716
E-Mail : study@fibo.kmutt.ac.th
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/
WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos