เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้ มจธ.)  นำโดย อ.สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี และ อ.ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี ฟีโบ้ นำทีมบุคลากรเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลตากสิน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน นำเยี่ยมชมการทำงาน ณ หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น กลุ่มงานจ่ายยา คลินิกผู้สูงอายุ และห้องพักผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ในการเข้าเยี่ยมชม ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ได้หารือกันถึงความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ Smart Hospital โดยหนึ่งในข้อสรุปที่ มจธ. และ รพ.ตากสิน จะร่วมกันพัฒนาคือ การขยายผลการใช้งานระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้า