ห้องปฏิบัติการ EATLAB รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง

– โปรแกรมเมอร์ จำนวน 2 อัตรา
– นักวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
– นักบริหารจัดการทางเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา