โครงการพัฒนาระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างละอองฝุ่นในอากาศ จากสถานีเสาสูงตรวจอากาศ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศในเขตเมือง

ผู้ดำเนินการ :

  • วิศวกรและนักวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ :

  • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

tower-th

        สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก.) มีความต้องการในการสำรวจฝุ่นละอองในอากาศเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกสำหรับงานอุตุนิยมของประเทศไทย โดยการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเสาสูงขนาด 140 เมตร ซึ่งผู้ปฎิบัติงานต้องนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นลงมาเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ที่ภาคพื้นดินทุกวัน วันละ 2 รอบ ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระหว่างเสาสูงและภาคพื้นดินเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีการขนส่งแนวดิ่งสูงที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้สำหรับทำงานทดแทนมนุษย์

        ดังนั้นทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้เสนอโครงการพัฒนาและจัดสร้างระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นเพื่อขึ้นลงตามแนวเสาสูงสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลฝุ่น

        ระบบลำเลียงอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นในอากาศ เป็นระบบที่มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง คล้ายการทำงานของรอกในระบบลิฟท์ขนส่ง โดยชุดขับรอกที่ใช้ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเส้นสลิง โดยเส้นสลิงนี้ถูกยึดอยู่เหนือตำแหน่งสูงสุดที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เป็นรอก ฝั่งหนึ่งของเส้นสลิงเป็นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นจำนวน 3 เครื่อง เพื่อนำไปเก็บข้อมูลที่ความสูง 3 ระดับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเส้นสลิงเป็นตัวถ่วงน้ำหนัก โดยมีเสาแนวการเคลื่อนที่ติดตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งดังกล่าวเพื่อเป็นตัวบังคับทิศทางการเคลื่อนที่

Download TH

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *