รายชื่อนักศึกษาสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2553 (ปริญญาเอก)

รหัสนักศึกษา

53501901

ชื่อ-นามสกุล

นาย พีร์ ศรีวารีรัตน์

อีเมล์

notepeter@gmail.com

ปีที่เข้าศึกษา

พ.ศ. 2553

ปีทีสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา

53501903

ชื่อ-นามสกุล

นาย วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์

อีเมล์

limceprapan@hotmail.com

ปีที่เข้าศึกษา

พ.ศ. 2553

ปีที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา

53501904

ชื่อ-นามสกุล

นาย อุกฤษณ์ อันทพิษ

อีเมล์

model1st@hotmail.com

ปีที่เข้าศึกษา

พ.ศ. 2553

ปีที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา

53501905

ชื่อ-นามสกุล

นาย วุฒิชัย วิศาลคุณา

อีเมล์

boywuttichai@fibo.kmutt.ac.th

ปีที่เข้าศึกษา

พ.ศ. 2553

ปีที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *