สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน FIBO Career Day 2019 โดยภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งการออกบูธแนะนำข้อมูล การสัมภาษณ์และรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำ มากกว่า 30 บริษัท ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0
Weeks
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds