namo

วีดีโองานวิจัยที่น่าสนใจ

วีดีโองานวิจัยที่น่าสนใจ

NAMO UAV prosheticknee  watergait SmallHumanoid

วีดีโอกลุ่มผลงานวิจัยของฟีโบ้

{youtube}MOd80w2gqfg{/youtube}

หุ่นยนต์นะโม

{youtube}UyF9KocA3GM{/youtube}
อากาศยานไร้คนขับ
{youtube}ix2KcDY5T_g{/youtube}
รถอัจฉริยะไร้คนขับ
 {youtube}3p3JAY84LHE{/youtube}
หุ่นยนต์ฮิวทานอยด์ส้มจุก
 {youtube}NiGfyOJLHAg{/youtube}
ข้อเข่าเทียม
 {youtube}Sc9pEuwjp8Y{/youtube}
หุ่นยนต์เดินสามขา
{youtube}C7I7ogb0ZnU{/youtube}
มือหุ่นยนต์
 {youtube}d85xmjCGqwg{/youtube}
การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์
 {youtube}nOz2J2cwrdM{/youtube}
หุ่นยนต์งูปีนเสา
 {youtube}l55FTVr7cwU{/youtube}
หุ่นยนต์งูขึ้นพื้นเอียง
 {youtube}-oPrDokfgi8{/youtube}
หุ่นยนต์งูขึ้นพื้นต่างระดับ
 {youtube}XMBIuEYCllE{/youtube}
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมคีบหางเหล็ก
{youtube}FWfGpfPCYdE{/youtube}
หุ่นยนต์ตรวจการณ์
{youtube}t2iHi_vH7ZA{/youtube}
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ
{youtube}FYqxclC5BIA{/youtube}
เครื่องดนตรี SMU
     

 

prosheticknee

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้

prosheticknee

 

ชื่อผลงาน โครงการขาเทียมสำหรับคนพิการแบบปรับอัตราการหน่วงได้
Variable-Damper Knee Prosthesis
ชื่อผู้วิจัย  รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา นายทศพร บุญแท้ นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ นายสาธิต วณิชชัยกิจ
แหล่งให้ทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี
ปีที่เผยแพร่ผลงาน กันยายน 2551
คำสำคัญ ขาเทียม

บทคัดย่อ

เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการขาขาดของประเทศไทย ให้มีโอกาสใช้ขาเทียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้น สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(ฟีโบ้)ร่วมกับหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี จึงร่วมมือดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาและให้บริการแขนขาเทียมในประเทศไทย  โดยฟีโบ้รับทำหน้าที่ วิจัย ออกแบบ จัดสร้าง ทดสอบขาเทียมแบบเหนือหัวเข่า ผลงานสุดท้ายที่ตั้งเป้าหมายได้รับจากโครงการ คือ

(1) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยมือ
(2) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย
(3) ต้นแบบขาเทียมที่สามารถปรับอัตราการหน่วงได้ด้วยตัวเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

(Download PDF A4 Link)

 

 

 

ROV.

Remotely Operated Underwater Vehicle

Remotely Operated Underwater Vehicle

rov4  rov 5

ชื่อผลงาน Remotely Operated Underwater Vehicle
ชื่อผู้วิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสัญ ROV,underwater robot,observation,inspection

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปแล้วสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างเพื่อการดูแลซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างบางส่วนอยู่ใต้น้ำก็เช่นเดียวกันที่ต้องได้รับการตรวจสอบ แต่ทว่าการสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างใต้น้้ำนั้น เป็นงานที่มนุษย์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ยากและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อขยายขีดความสามารถของการเข้าถึงพื้นที่ และเพิ่มรอบการตรวจสอบโครงสร้าง จึงจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือ หรือระบบหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่และทำงานแทนมนุษย์ได้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของลักษณะงานดังกล่าว จึงได้วิจัยและพัฒนาต้นแบบ Remotely Operated Underwater Vehicle หรือ ROV ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำรวจควบคุมระยะไกลที่สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ทุกทิศทางขึ้นมา โดยคาดหวังจะเป้นต้นแบบสำหรับการใช้งานภาคสนาม โดย ROV ที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถและขอบเขตสภาพแวดล้อมในการทำงานดังต่อไปนี้

· สามารถถ่ายทอดภาพต่างๆ ที่เห็นใต้น้ำให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บังคับอยู่ภาคพื้นดิน
· สามารถติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อทำการวัดและแสดงผลให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บังคับอยู่ภาคพื้นดิน
· สามารถทำงานใต้น้ำที่ระดับความลึกไม่ต่ำกว่า 100 เมตร
· สามารถทำงานได้ยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ต่อการดำน้ำ 1 ครั้ง
· มีระบบนำทางสำหรับช่วยเหลือการบังคับเคลื่อนที่
· มีระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นทางใต้น้ำที่กำหนดไว้

6-02

Life Saver Robot in Collapsed Buildings

Life Saver Robot in Collapsed Buildings

6-02

Project Name : Life Saver Robot in Collapsed Buildings
Researchers : Sirawit Luecha, Thanawin Kornkiriwee, Nattawut Saetan, Thanisorn Therdsatitboonyalid
Sponsor : United Information Highway Co., Ltd.
Keyword : Multi-legged Robot /Gait

Abstract

This project is a design and fabrication of a multi-legged robot for disaster response for life-surveying in collapsed buildings. This type of robot must operate in uneven terrains as to replace human tasks in such dangerous situation. The process of design and construction covers mechanical, electrical and software engineering. We take real environment into account when defining robot functioning. We perform experiment to verify such mobility accuracy of 5 %. Moreover, leg trajectories under gait generation are analyzed to give more precise movement.

More information


(Download PDF A4 Link)

6-02

หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม

หุ่นยนต์กู้ชีวิดในซากอาคารถล่ม

6-02

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์กู้ชีวิตในซากอาคารถล่ม
  Life Saver Robot in Collapsed Buildings
ชื่อผู้วิจัย นายศิรวิทย์  ฦาชา  นายธนวินทฺ์  กรไกรวี  นายณัฐวุฒิ  แซ่ตันและนายธนิศร  เทิดสถิตบุญฤทธิ์
แหล่งให้ทุน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
คำสำคัญ หุ่นยนต์หลายขา ท่าทางการเดิน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายขาเพื่อการสำรวจซากอาคารถล่ม เนื่องจากในการเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำภารกิจในการสำรวจให้สำเร็จและมีความปลอดภัยต่อมนุษย์   จึงได้มีการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งหุ่นยนต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นมานั้นเป็นหุ่นยนต์ขาเนื่องจากมีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ภายใต้ซากอาคารถล่มมากกว่าหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆ   ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวและเสถียรภาพในการเคลื่อนที่ภายใต้ซากอาคารถล่มจึงได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หกขาขึ้นมาโดยในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์หกขานั้นจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ทางกล   อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์หกขาเพื่อให้เคลื่อนที่และนำไปใช้งานได้ในสภาวะจริง ดังนั้นจึงมีการทำการทดลองเรื่องเส้นทางเดินของปลายขาหุ่นยนต์เพื่อดูความถูกต้องในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์หกขาอีกด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

(Download PDF A4 Link)

4

MINT Lab

logo mint lab

ชื่อห้องวิจัย
MyINTelligence Lab
ที่ตั้งห้องวิจัย
อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้นห้องวิจัย 3
อาจารย์ผู้ควบคุม ดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์
Email chanikarn.won@kmutt.ac.th
ห้องวิจัยโดยย่อ ห้อง วิจัยหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ปัญญาขึ้นมาด้วยตนเอง ทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข่้องกับ การเรียนรู้ เช่นความสุข แรงบันดาลใจ พัฒนาการการเรียนรู้ เป็นต้น
ผลงานวิจัย
 1. หุ่นยนต์ผู้ช่วยสอน ปิติ (Piti as a Teachable Agent)
 2. สื่อ เพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา วิชาพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ (Construcitonist Learning Tool for Linear Algebra that can Automatically Quantify Learning Outcome)
 3.  การวัดความพึงพอใจโดยระบบอัตโนมัติ (Automatic Quantification of Satisfaction)
 4.  การ ควบคุมเครื่องกลโดยการออกแบบโครงสร้างโอริกามิ (Mechanical Control via the Design of Self-Locking Positions in Structural Origami)
 5. การ จัดกลุ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ (Model for Clustering Learners into Groups based on Various Learning Behaviors)
 6. การ จัดลำดับของบทเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อเปิดศักยภาพของผู้เรียน (Deterministic Sequence of Learning that Unlock Learners’ Potential)
บทความวิชาการ Israsena, P., Wongviriyawong, C., Sipitakiat, A., Tutiyaphuengprasert, N., Tantikul, T., Limpiti, N., … & Cheamsawat, S. Constructionism in Thailand and its Transformative Effect on the Lifelong Learning Process.
ความร่วมมือ – Prof. Paulo Blikstein from TLTL Stanford University
– Prof. Dor Abrahamson from University of California—Berkeley
– Prof. Yoshiro Miyata from Chukyo University
Dr. Marcelo Worsley from University of Southern California

My INTelligence

Vision

Dr. Chanikarn Wongviriyawong or Aj. Mint started this lab with the vision to revolutionize the current state of education from the process with great emphasis on the transfer of knowledge to one emphasizing on the process of knowledge construction. Our research ranges from building robotic toys for these types of learning, to objectively quantifying learning outcome, passion, happiness, responsibility, etc. Our ultimate goal is to model individual learning processes as a complex system where the input to such model is technology, peers, facilitators, and mentors. Such personalized learning model will be constructed based on a large amount of pre-processed data about each individual and the theorized basic model about learning. Having such models can be useful in clustering students into groups that will yield the highest synergy among team, or identify the most appropriate learning environment for different groups, and the corresponding sequence of learning, etc.

Apart from our technical knowledge and skills, the means by which our lab will accomplish such ambitious goal lies in fostering a steady stream of capable lifelong learners whose passion is to positively contribute to the betterment of society.

“[Tsunesaburo Makiguchi, the value-creating educator, said] ‘The purpose of education is not simply to transmit knowledge; it is to offer guidance in how to learn, enabling children to acquire the ability to pursue knowledge on their own. It is not peddling knowledge or pouring it into their minds. It is teaching students the methods with which they can acquire knowledge through their own efforts, presenting them with the key to unlocking the storehouse of knowledge. Instead of encouraging them to simply help themselves to the intellectual property discovered by others, teachers must let them go through the process of making their own discoveries and inventions.

The aim of education is not just to impart knowledge, but to help students gain the means to think for themselves and put the knowledge they acquire to positive use.” – Dr. Daisaku Ikeda

“[อาจารย์ จึเนะซาบุโระ มาคิงุจิ นักการศึกษาสร้างคุณค่า กล่าวว่า] ‘จุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้  แต่เป็นการแนะนำวิธีการเรียนรู้ ทำให้เด็ก ๆ สามารถเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเร่ขายความรู้ หรือการเทความรู้เข้าไปในหัวของพวกเขา แต่เป็นการสอนนักเรียนถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้ผ่านจากความเพียร พยายามของตนเอง นำเสนอกุญแจที่ไขคลังของความรู้ให้กับพวกเขา แทนที่จะให้นักเรียนเรียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกค้นพบโดยผู้อื่น ครูต้องปล่อยให้พวกเขาผ่านกระบวนการแห่งการค้นพบและสร้างสรรค์ด้วยตัวพวกเขา เอง’

เป้า หมายของการศึกษาไม่ใช่เพียงการบอกข้อมูลให้ทราบ แต่เป็นการช่วยนักเรียนได้วิธีการคิดด้วยตัวเขาเองและนำความรู้ที่พวกเขาได้ มามาใช้ในทางบวก”
— ดร. ไดซาขุ อิเคดะ

Value
“Education is not for the nation. Education is not for business. Education is not for any organization. But education exists for the happiness of oneself and others in our society. Education is for the peace of humanity. This is the purpose of value-creating education”

ไม่ ใช่การศึกษาเพื่อชาติ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อธุรกิจ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อหน่วยงานใด ถือเป็นการศึกษาเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคมและเพื่อสันติภาพของมนุษยชาติ นี่แหละคือเป้าหมายของการศึกษาสร้างคุณค่า
ดร.อิเคดะ

 

4

ห้องปฏิบัติการวิจัย MINT Lab

logo mint lab

ชื่อห้องวิจัย
MyINTelligence Lab
ที่ตั้งห้องวิจัย
อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้นห้องวิจัย 3
อาจารย์ผู้ควบคุม ดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์
Email chanikarn.won@kmutt.ac.th
ห้องวิจัยโดยย่อ ห้องวิจัยหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ปัญญาขึ้นมาด้วยตนเอง ทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข่้องกับการเรียนรู้ เช่นความสุข แรงบันดาลใจ พัฒนาการการเรียนรู้ เป็นต้น
ผลงานวิจัย
 1. หุ่นยนต์ผู้ช่วยสอน ปิติ (Piti as a Teachable Agent)
 2. สื่อเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา วิชาพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ (Construcitonist Learning Tool for Linear Algebra that can Automatically Quantify Learning Outcome)
 3.  การวัดความพึงพอใจโดยระบบอัตโนมัติ (Automatic Quantification of Satisfaction)
 4.  การควบคุมเครื่องกลโดยการออกแบบโครงสร้างโอริกามิ (Mechanical Control via the Design of Self-Locking Positions in Structural Origami)
 5. การจัดกลุ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ (Model for Clustering Learners into Groups based on Various Learning Behaviors)
 6. การจัดลำดับของบทเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อเปิดศักยภาพของผู้เรียน (Deterministic Sequence of Learning that Unlock Learners’ Potential)
บทความวิชาการ Israsena, P., Wongviriyawong, C., Sipitakiat, A., Tutiyaphuengprasert, N., Tantikul, T., Limpiti, N., … & Cheamsawat, S. Constructionism in Thailand and its Transformative Effect on the Lifelong Learning Process.
ความร่วมมือ – Prof. Paulo Blikstein from TLTL Stanford University
– Prof. Dor Abrahamson from University of California—Berkeley
– Prof. Yoshiro Miyata from Chukyo University
Dr. Marcelo Worsley from University of Southern California

 

My INTelligence

Vision

Dr. Chanikarn Wongviriyawong or Aj. Mint started this lab with the vision to revolutionize the current state of education from the process with great emphasis on the transfer of knowledge to one emphasizing on the process of knowledge construction. Our research ranges from building robotic toys for these types of learning, to objectively quantifying learning outcome, passion, happiness, responsibility, etc. Our ultimate goal is to model individual learning processes as a complex system where the input to such model is technology, peers, facilitators, and mentors. Such personalized learning model will be constructed based on a large amount of pre-processed data about each individual and the theorized basic model about learning. Having such models can be useful in clustering students into groups that will yield the highest synergy among team, or identify the most appropriate learning environment for different groups, and the corresponding sequence of learning, etc.

Apart from our technical knowledge and skills, the means by which our lab will accomplish such ambitious goal lies in fostering a steady stream of capable lifelong learners whose passion is to positively contribute to the betterment of society.

“[Tsunesaburo Makiguchi, the value-creating educator, said] ‘The purpose of education is not simply to transmit knowledge; it is to offer guidance in how to learn, enabling children to acquire the ability to pursue knowledge on their own. It is not peddling knowledge or pouring it into their minds. It is teaching students the methods with which they can acquire knowledge through their own efforts, presenting them with the key to unlocking the storehouse of knowledge. Instead of encouraging them to simply help themselves to the intellectual property discovered by others, teachers must let them go through the process of making their own discoveries and inventions.

The aim of education is not just to impart knowledge, but to help students gain the means to think for themselves and put the knowledge they acquire to positive use.” – Dr. Daisaku Ikeda

“[อาจารย์จึเนะซาบุโระ มาคิงุจิ นักการศึกษาสร้างคุณค่า กล่าวว่า] ‘จุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้  แต่เป็นการแนะนำวิธีการเรียนรู้ ทำให้เด็ก ๆ สามารถเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเร่ขายความรู้ หรือการเทความรู้เข้าไปในหัวของพวกเขา แต่เป็นการสอนนักเรียนถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้ผ่านจากความเพียรพยายามของตนเอง นำเสนอกุญแจที่ไขคลังของความรู้ให้กับพวกเขา แทนที่จะให้นักเรียนเรียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกค้นพบโดยผู้อื่น ครูต้องปล่อยให้พวกเขาผ่านกระบวนการแห่งการค้นพบและสร้างสรรค์ด้วยตัวพวกเขาเอง’

เป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่เพียงการบอกข้อมูลให้ทราบ แต่เป็นการช่วยนักเรียนได้วิธีการคิดด้วยตัวเขาเองและนำความรู้ที่พวกเขาได้มามาใช้ในทางบวก”
— ดร. ไดซาขุ อิเคดะ

Value
“Education is not for the nation. Education is not for business. Education is not for any organization. But education exists for the happiness of oneself and others in our society. Education is for the peace of humanity. This is the purpose of value-creating education”

ไม่ใช่การศึกษาเพื่อชาติ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อธุรกิจ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อหน่วยงานใด ถือเป็นการศึกษาเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสังคมและเพื่อสันติภาพของมนุษยชาติ นี่แหละคือเป้าหมายของการศึกษาสร้างคุณค่า
ดร.อิเคดะ

 

 

คู่มือการใช้งานระบบต่าง

1. คู่มือการใช้ระบบอินทราเน็ต

2. คู่มือ VPN สำหรับ Windows

3. คู่มือ VPN สำหรับ Android

4. คู่มือ VPN สำหรับ iOS

5. คู่มือการใช้ FIBO-Server และ Remote Android

6. คู่มือการใช้ FIBO-Server และ Remote iOS