ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

Graduate Programs


Institute of Field Robotics (FIBO) has two graduate programs as follows:

1. Robotics and Automation (FRA)

FIBO Robotics and Automation (FRA) graduate program consists of two graduate degrees, which are Master of Engineering and Doctor of Philosophy

FIBO Robotics and Automation (FRA) produces talented and quality graduates with robotics foundations, engineering skills, especially on robotics and automation. Moreover, FRA alumni have a capability to carry on research and to implement knowledge related to robotics and automation. Examples of research and developments can be seen locally and internationally in industries, academies, entertainment, health services, etc.

2. Technopreneurship (TEP) : Master of Science

The Master of Science program in technopreneurship has been offered to students who want to use their technological competencies as a foundation for their business ventures. The program continuously engages student ideas into products and services. Moreover, students work closely with FIBO faculty and colleagues to create competitiveness of the nation with their innovative ideas and business strategies. Students will have opportunities to start new businesses. The program is designed for technologist, scientists and business innovators to understand the business processes from the beginning of start-ups to sustainable enterprises. Technopreneurship is a multi-discipline program which includes new venture creation with respect to technology management, business and innovation management.