ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน

ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยีและวิจัย ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความสนใจที่จะทำการพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตลอดจนถึงการสร้างศักยภาพด้านการตรวจสอบ และสำรวจโครงสร้างใต้ทะเลให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งภายใต้แนวคิดดังกล่าว จึงมอบหมายให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบต้นแบบ Design and Construction of Hybrid Remotely Operated Underwater Vehicle for Structural Inspection Tasks ขึ้นใช้เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบ โครงสร้างอุปกรณ์ใต้น้ำทะเลที่มีความลึกด้วยตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทภายนอก และสร้างศักยภาพในการบำรุงรักษา ตรวจสอบ และสำรวจโครงสร้างอุปกรณ์ใต้ทะเลให้กับบริษัทฯ