ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ร่วมสนับสนุนสถาบัน


ชื่อกองทุน  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

2.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยของสถาบันฯ

3.เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนในการบริจาคเงิน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มการบริจาคเงิน
2.โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-เงินรับบริจาค”

[ ] ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 330-1-39325-3

[ ] ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-7-05717-9

[ ] ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 465-0-28217-9

[ ] ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนประชาอุทิศ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 705-2-94700-0

[ ] ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 237-2-15046-0

หรือ เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

หรือ บริจาคเป็นเงินสด ได้ที่ฝ่ายการเงิน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ในวันและเวลาราชการ

3.นำส่งแบบฟอร์มการบริจาคพร้อมหลักฐานใบโอนเงิน มาที่
Fax: 0-2470-9703

E-mail: wanee@fibo.kmutt.ac.th

โทร. 0-2470-9708  ติดต่อ คุณวณี เที่ยงรัตน์ ฝ่ายการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค

1.เพื่อจัดสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน  download

2.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยของสถาบันฯ  download

3.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา  download

เอกสารอ้างอิง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่บริหารเงินบริจาคกองทุนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อการศึกษาและวิจัย

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หมายเหตุ : ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า