ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ชั้น 1


 • ส่วนต้อนรับ
 • โรงฝึกปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
 • ชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทส

ชั้น 2


  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • ห้องปฏิบัติการวิจัย
  • ส่วนจัดแสดงผลงาน

ชั้น 3


 • ห้องเรียน 1-3
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องประชุม
 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องพักวิศวกร
 • พื้นที่ค้นคว้า

ชั้น 4