ฝ่ายวิจัยเป็นส่วนที่สำคัญของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หน้าที่หลักของฝ่ายวิจัย คือ ส่งเสริมกิจกรรมด้านงานวิจัย กำหนดทิศทาง จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการวิจัย นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยยังมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ภารกิจของฝ่ายวิจัยยังรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปของผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันฯ ฟีโบ้จัดบรรยากาศการวิจัยให้เป็นแบบสากล เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาให้กับงานวิจัยอย่างเต็มที่

All Publications

Research Publications

Graduate Research A4

บทความของ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

บทเรียนอุทกภัย จ. ลพบุรี

บทเรียนอุทกภัย จ. ลพบุรี

บทเรียนอุทกภัย จ. ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชาวบ้านจากชุมชน…
สมองกลอัจฉริยะ

สมองกลอัจฉริยะ

สมองกลอัจฉริยะ วิทยาการปัจจุบันด้านระบบปัญญาประดิษฐ์…
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำบัด

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำบัด

  ระบบหุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำบัด ประเทศไทยมีประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งมีข้อจำกัดความสามารถในการพึ่งตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน…
แมคคาโทรนิคส์หรือหุ่นยนต์

แมคคาโทรนิคส์หรือหุ่นยนต์?

แมคคาโทรนิคส์หรือหุ่นยนต์? วันนี้มีผู้ปกครองได้นำบุตรชายที่กำลังศึกษาไฮสคูลอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาขอคำปรึกษาผมว่าลูกชายควรศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขาแมคาโทรนิคส์หรือหุ่นยนต์ดีกว่ากันผมได้ตอบไปทันทีว่า…
โมบายไอที

โมบายไอที

/
โมบายไอที สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ…
ระบบการออกแบบและผลิตเบ้าขาเทียมและแผ่นรองรองเท้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ระบบการออกแบบและผลิตเบ้าขาเทียมและแผ่นรองรองเท้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

/
ระบบการออกแบบและผลิตเบ้าขาเทียมและแผ่นรองรองเท้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ปัจจุบันมีผู้พิการขาจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุหรือโรคต่าง…
ระบบดำนาอัตโนมัติ

ระบบดำนาอัตโนมัติ

/
ระบบดำนาอัตโนมัติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งข้าวเป็นสินค้าออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก…
ทำไมต้องสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (จบ)

อบรมฮิวแมนนอยด์

/
อบรมฮิวแมนนอยด์ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม…
อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูง

อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูง

/
อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก เพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูง งานสำรวจพื้นที่โดยการใช้ภาพถ่ายจากมุมสูง…
เตาถลุงและสังเคราะห์สารจากขยะ (ในส่วนของการอัดและเผาในที่อับอากาศ)

เตาถลุงและสังเคราะห์สารจากขยะ (ในส่วนของการอัดและเผาในที่อับอากาศ)

/
เตาถลุงและสังเคราะห์สารจากขยะ (ในส่วนของการอัดและเผาในที่อับอากาศ) ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้…
สถานภาพเปรียบเทียบ

สถานภาพเปรียบเทียบ

/
สถานภาพเปรียบเทียบ ผมได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบสถานภาพวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยกับต่างประเทศ…
เทคโนโลยีหลักในหุ่นยนต์

เทคโนโลยีหลักในหุ่นยนต์

/
       การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้หลายสาขาทั้งทางกล…
ปริญญาเอกหุ่นยนต์

บุคคลากรไทยด้านวิทยาการหุ่นยนต์

/
บุคลากรระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาของไทยทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ…
HDD Expo 2010

HDD Expo 2010

/
HDD Expo 2010        สถาบันฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์…
GT-200

GT-200

/
GT-200 เมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อน…
นักวิจัยมืออาชีพ

นักวิจัยมืออาชีพ

/
นักวิจัยมืออาชีพ วันนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายนักศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับทุนโปรแกรม…
หลักสูตรหุ่นยนต์

หลักสูตรหุ่นยนต์

/
หลักสูตรหุ่นยนต์  ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่มีความสนใจอย่างพิเศษต้องการให้บุตรหลานของท่านได้ศึกษาด้านหุ่นยนต์มาก…
หุ่นยนต์ญี่ปุ่น

หุ่นยนต์ญี่ปุ่น

/
หุ่นยนต์ญี่ปุ่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา…
หุ่นยนต์ดำน้ำ

หุ่นยนต์ดำน้ำ

/
หุ่นยนต์ดำน้ำ นอกจากหุ่นยนต์จะถูกใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้…
ความรู้สึกตัวของหุ่นยนต์

ความรู้สึกตัวของหุ่นยนต์

/
ความรู้สึกตัวของหุ่นยนต์ ชีวิตมนุษย์นั้นมีพื้นฐานจากอนุมูลไฮโดรคาร์บอนที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน…
หุ่นยนต์ขนส่ง ส.ว.

หุ่นยนต์ขนส่ง ส.ว.

/
หุ่นยนต์ขนส่ง ส.ว. คุณพยาบาลท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

สหวิทยาการมนุษย์และหุ่นยนต์

/
สหวิทยาการมนุษย์และหุ่นยนต์         อีกไม่นานมหาวิทยาลัยต่างๆของไทยจะได้ต้อนรับนักศึกษาหน้าใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา…
ออกแบบเบ้าขาเทียม

ออกแบบเบ้าขาเทียม

/
ออกแบบเบ้าขาเทียม การออกแบบเบ้าขาเทียมคือหนึ่งในโครงการต่อยอดงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม…
สอนน้องสร้างหุ่นยนต์ปลา

สอนน้องสร้างหุ่นยนต์ปลา

/
สอนน้องสร้างหุ่นยนต์ปลา ผมได้รับอีเมลล์มากมายจากบรรดาผู้ปกครองที่มีลูกหลานแสดงความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์…
ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

/
ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ หลายท่านคงคุ้นกันดีแล้วสำหรับการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงอันตรายและงานที่ต้องการความละเอียดสูงภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด…
หุ่นยนต์สำรวจ

หุ่นยนต์สำรวจ

/
หุ่นยนต์สำรวจ สัปดาห์ก่อนผมได้เขียนถึงโอกาสที่หุ่นยนต์ไทยจะเข้าแข่งขันเพื่อไปให้ถึงดวงจันทร์ได้…
สถานภาพการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ของไทย

สถานภาพการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ของไทย

/
สถานภาพการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ของไทย การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยจำแนกตามระดับการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น…
หุ่นยนต์สังหาร

หุ่นยนต์สังหาร

/
หุ่นยนต์สังหาร หน่วยงานวางแผนงานวิจัยชั้นสูงเพื่อการทหารหรือเรียกย่อๆว่า…
ขาเทียมยุคใหม่

ขาเทียมยุคใหม่

/
ขาเทียมยุคใหม่    ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการสูญเสียขามากกว่า…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

หุ่นยนต์คิดเป็น

/
หุ่นยนต์คิดเป็น  เป็นความจริงที่มนุษย์พัฒนาการทำงานของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตรรกะที่เกี่ยวข้องให้หุ่นยนต์สามารถทำงานบางอย่างที่สมองมนุษย์ทำได้หรือในบางครั้งบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าสมองมนุษย์เสียอีก…
หุ่นยนต์สงคราม

หุ่นยนต์สงคราม

/
หุ่นยนต์สงคราม   สหรัฐอเมริกาคือผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการทหารมาตั้งแต่สงครามโลก…
ฝันไม่เฟื่องเรื่องแชมป์หุ่นยนต์ตอนแรก

ฝันไม่เฟื่องเรื่องแชมป์หุ่นยนต์ตอนแรก

/
ฝันไม่เฟื่องเรื่องแชมป์หุ่นยนต์(1) ผมมีฝันเสมอว่าในเวลาอันใกล้นี้คนไทยจะได้รับการกล่าวขวัญถึงจากการเป็นแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก…
ตาหุ่นยนต์

ตาหุ่นยนต์

/
ตาหุ่นยนต์  นักวิจัยหุ่นยนต์ทุกท่านคุ้นเคยกับระบบตาหุ่นยนต์…
กฎเหล็กหุ่นยนต์

กฎเหล็กหุ่นยนต์

/
กฎเหล็กหุ่นยนต์  หลายปีก่อนมีเพื่อนนักวิจัยไทยคิดค้นหุ่นยนต์ยิงปืนผ่านการสื่อสารและควบคุมทางไกล…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

หุ่นยนต์สาธารณะ

/
หุ่นยนต์สาธารณะ  ดังที่กล่าวไว้สัปดาห์ที่แล้วความซับซ้อนของระบบหุ่นยนต์ปัจจุบันในสายการผลิตอุตสาหกรรมนั้นเทียบได้กับยุคเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆที่ยุ่งยากต่อการใช้งาน…
หุ่นยนต์เจ้าอารมณ์

หุ่นยนต์เจ้าอารมณ์

/
หุ่นยนต์เจ้าอารมณ์ มีการถกเถียงในหมู่นักวิทยาการหุ่นยนต์กันมากพอสมควรว่าเราสามารถทำให้…
วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ในหุ่นยนต์นังแจ๋ว

วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ในหุ่นยนต์นังแจ๋ว

/
วิทยาการด้านการเคลื่อนที่ในหุ่นยนต์นังแจ๋ว เมื่อหุ่นยนต์สามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ดังที่ผมได้กล่าวถึงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว…
รถอัจฉริยะ

รถอัจฉริยะ

/
รถอัจฉริยะ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยร่วมกับภาควิชาเมคาโทรนิคส์…
หุ่นยนต์งู

หุ่นยนต์งู

/
หุ่นยนต์งู ระยะต้นๆนั้นหุ่นยนต์และอุปกรณ์แมคาทรอนิกส์…
จิตประดิษฐ์

จิตประดิษฐ์

/
จิตประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะพัฒนาการทำงานของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตรรกะที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานบางอย่างที่สมองมนุษย์ทำได้หรือในบางครั้งบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าความสามารถของมนุษย์เสียอีก…
อาร์เอฟไอดี

อาร์เอฟไอดี

/
อาร์เอฟไอดี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆประกอบด้วยส่วนย่อยสามส่วนสำคัญคือ…
ฮิวแมนนอยด์-แอนดรอยด์

ฮิวแมนนอยด์-แอนดรอยด์

/
ฮิวแมนนอยด์-แอนดรอยด์ มีความสับสนอยู่พอสมควรเมื่อต้องพูดถึงคำว่าฮิวแมนนอยด์และแอนดรอยด์…
อัจฉริยะ

อัจฉริยะ

/
อัจฉริยะ เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็เจอแต่คำว่า…
หุ่นยนต์ก่อสร้าง

หุ่นยนต์ก่อสร้าง

/
หุ่นยนต์ก่อสร้าง บริษัทโอบายาชิเคยให้ผมไปดูงานด้านการใช้หุ่นยนต์เพื่อการก่อสร้างอาคารสูงๆให้เสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว…
หุ่นยนต์นาโน

หุ่นยนต์นาโน

/
หุ่นยนต์นาโน แมลงลำไส้-หุ่นยนต์สำรวจลำไส้มนุษย์ที่ผมได้บรรยายไว้ในบทความสัปดาห์ก่อนนั้น…
หุ่นยนต์ทายาทสายพันธุ์เด่น

หุ่นยนต์ทายาทสายพันธุ์เด่น

/
หุ่นยนต์ทายาทสายพันธุ์เด่น ผ่านมาเป็นเวลานับพันล้านปีที่ยีนของสิ่งมีชีวิตพัฒนาตัวเองให้สามารถเอาตัวรอดจากการแข่งขันและทำลายล้างกันเอง…
ผิวหนังหุ่นยนต์

ผิวหนังหุ่นยนต์

/
ผิวหนังหุ่นยนต์ ปลายนิ้วของมนุษย์มีความหนาแน่นของตัวรับสัญญาณถึง…
แข่งขันหุ่นยนต์

แข่งขันหุ่นยนต์

/
แข่งขันหุ่นยนต์ วันแรกที่ผมเรียนจบกลับมาเมืองไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อน…
หลักการหุ่นยนต์

หลักการหุ่นยนต์

/
หลักการหุ่นยนต์ วันนี้ผมมีนัดหมายกับคุณแม่ของนักหุ่นยนต์รุ่นเยาว์ห้าขวบ…
คาถาของนักหุ่นยนต์

คาถาของนักหุ่นยนต์

/
คาถาของนักหุ่นยนต์ ผมได้พบและพูดคุยกับบัณฑิตท่านหนึ่งที่มีพื้นฐานการศึกษาดีมาก:ปริญญาตรีจาก…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

เล่นไปเรียนไป

/
เล่นไปเรียนไป  ตอนนี้ถึงเทศกาลหุ่นยนต์แข่งหุ่นยนต์อีกแล้วครับ…
อาคารอัจฉริยะ

อาคารอัจฉริยะ

/
อาคารอัจฉริยะ  หลังจากใช้เวลาประมาณเกือบสิบปีไปทำวิจัยและศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา…
หุ่นยนต์อัจฉริยะแห่งชาติ

หุ่นยนต์อัจฉริยะแห่งชาติ

/
หุ่นยนต์อัจฉริยะแห่งชาติ ตั้งใจว่าวันนี้จะเขียนเรื่องสมองหุ่นยนต์ยุคใหม่ที่ใช้อนุมูลไฮโดรคารบอนแทนซิลิคอนอย่างปัจจุบัน…
หุ่นยนต์ช่วยการเรียนรู้

หุ่นยนต์ช่วยการเรียนรู้

/
หุ่นยนต์ช่วยการเรียนรู้  มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านโทรมาปรึกษาและอีเมล์มาถึงผมเพื่อขอแนวทางการสนับสนุนให้บุตร…
ระบบขาเทียม

ระบบขาเทียม

/
ระบบขาเทียม (Prosthetic Knee Systems) ระบบการทำงานของหัวเข่าของมนุษย์เป็นส่วนที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

สาราณุกรมหุ่นยนต์ไทย(4)

/
สาราณุกรมหุ่นยนต์ไทย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทย ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…
หุ่นยนต์ไทยเข้าที่ประชุมครม

สาราณุกรมหุ่นยนต์ไทย(2)

/
 สาราณุกรมหุ่นยนต์ไทย  การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  ความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ทำให้หุ่นยนต์ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก…