ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

History


Institute of FIeld roBOtics (FIBO) was initially established as the Center of Operation for FIeld roBOtics Development at King Mongkut’s University of Technology Thonburi during the 7th Educational Development Plan in 1995. Since April 11, 2003, FIBO had been promoted to the Institute of FIeld RoBOtics under purposes to:

  • Be a center of excellence in robotics and technology management that is capable of competing with international research institutes worldwide;
  • Produce graduates and professionals in the field of robotics and technology management; and,
  • Contribute knowledge in robotics and technology management to public.