ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรที่ให้ปริญญาเฉพาะทางทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยในปัจจุบันสถาบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปริญญาตรี โท และเอก โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามแนวทาง Outcome-based Education นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่สนใจต้องการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอีกด้วย