ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

แบบฟอร์มต่าง ๆ


  • แบบฟอร์มของ มจธ.
  • แบบฟอร์ม FIBO
    • แบบฟอร์มและคู่มือการเบิกจ่ายการทำ Project
    • แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์ Shop