ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

วิธีการสมัคร


สมัครโดยตรง / ทางไปรษณีย์ กับทางมหาวิทยาลัย

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่

สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 02-4708254-2

สมัครผ่าน Web site
            

หลักฐานการสมัคร

   1. ใบสมัคร (สามารถดาวโหลดได้จาก Web site)
   1. รูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. จำนวน 1 รูป
   1. ใบรับรองนักศึกษา และ/หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   1. หนังสือรับรอง บศ.2 จำนวน 2 ฉบับ
   1. สำเนาใบ Bill Payment

อัตราค่าสมัครสอบ

มีผลภาษาอังกฤษ 300 บาท ไม่มีผลภาษาอังกฤษ 500 บาท
หมายเหตุ: ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเท่า TOEFL 500 หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี