รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. ลงนาม MOU ร่วมกับ Korea Association of Robot Industry (KAS) โดย Mr.Hyun-Woo Shin ประธาน KAS เพื่อการสร้างความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางด้านหุ่นยนต์ ในโอกาสที่ ดร.ชิต เดินทางไปเชิญชวนนักลงทุนอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560