ติดต่อเรา

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท

หัวหน้าศูนย์

pariwate@gmail.com

นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล

นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล

เจ้าหน้าที่ศูนย์ KGEO

jariya_yom@fibo.kmutt.ac.th

ดร.แซลลี โกลดิน

ดร.แซลลี โกลดิน

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ

sally@cpe.kmutt.ac.th

นายสรรค์วิทย์ เอียบฉุ้น

นายสรรค์วิทย์ เอียบฉุ้น

นักวิจัยศูนย์ KGEO
เคิร์ท ที รูดาลล์

เคิร์ท ที รูดาลล์

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ

rudahl@rsgis.net

นางสาวณัฐชฎาพร มหาศรานนท์

นางสาวณัฐชฎาพร มหาศรานนท์

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจศูนย์ KGEO