ติดต่อเรา

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ผศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์

ผศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

ดร.ถวิดา  มณีวรรณ์

ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ

preaw@fibo.kmutt.ac.th

ผศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

ผศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

รองหัวหน้าศูนย์ฯ

benjamas.pan@kmutt.ac.th

นางสาวดลยาทิพย์  ภัทรกุลอรุณ

นางสาวดลยาทิพย์ ภัทรกุลอรุณ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

dolayathip@fibo.kmutt.ac.th
hdd@fibo.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 02-470-9713

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

รองหัวหน้าศูนย์ฯ

teeranoot.cha@kmutt.ac.th