ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ปรัชญา


   • ความเชื่อพื้นฐาน

เชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างความสนใจส่วนตัวและประโยชน์ต่อส่วนรวม

   • หลักการ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ไปสู่ผลที่จับต้องได้

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นสถาบันฯ ชั้นนำระดับอาเซียนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทางด้านวิชาการที่มุ่งสร้างบัณฑิตและบุคลากรมืออาชีพ และมุ่งวิจัยที่มีนวัตกรรมเพื่อยกระดับเทคโนโลยีของประเทศ

พันธกิจ

   • สร้างบัณฑิตชั้นนำที่มีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอบโจทย์ความต้องการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์
   • พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ
   • มุ่งสู่ความเป็นสากลโดยมีความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับสถาบันต่างประเทศ


บทความ
ฝันสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา iconpdf