ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

เป้าหมาย


เป้าหมาย 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2562

มุ่งเป็นสถาบันชั้นนำระดับอาเซียนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในด้านการศึกษา การผลิตนวัตกรรม ที่ยกระดับเทคโนโลยีอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมาย 15 ปี  ภายในปี พ.ศ. 2572

มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ และนำไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน