ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

Code of Conduct


RESPONSIBILITY FIBO – PUBLIC

   • We get the right things done right, although there is no support and/or the whole ground is against FIBO.
   • We do not economize and compromise on quality.
   • We value the failures and honor the successes. Every noble work is at first impossible and dry.
   • We concern for social responsibility, and put in our efforts and knowledge to contribute to society and communities.

RESPECT FIBO – FIBO

   • We enable harmonious flow among comforts, achievement and dreams of all people involving within FIBO.
   • We treat our colleagues, students and others with respect, dignity, fairness and courtesy.
   • We provide a safe and productive working and learning environment for our people.
   • We perform our duties with honesty, integrity, impartiality and objectively.

RIGHTS FIBO – INDIVIDUAL

   • We try to balance work and private life.
   • We invest in the ongoing enhancement of our skills and abilities.
   • We respect and facilitate individuals, especially those who exhibit non-conventionally disruptive creativity, balancing personal excitement and societal success.
   • We believe in the value of individual as FIBO owes its growth and prosperity to the contribution of everyone at FIBO.