ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

ทุนการศึกษา


  • ทุนที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย
  • ทุนที่สนับสนุนโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • ทุนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • ทุนผู้มีศักยภาพ
  • ทุนจ้างงานนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • ทุนผู้ช่วยสอน