ติดต่อเรา

ฝ่านการศึกษา
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9715-6
อีเมล : study@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์


 • ใบคำร้องทั่วไป
 • ใบขอขยายเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก
 • คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
 • เทมเพลตวิทยานิพนธ์
 • กรณีสอบหัวข้อ/สอบรายงานความก้าวหน้า
  • แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อ (กรณีเสนอหัวข้อใหม่)
  • แบบฟอร์มนัดกรรมการสอบ
 • กรณีสอบจบ
  • แบบฟอร์มนัดกรรมการสอบ
  • แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา
  • แบบประวัติกรรมการวิทยานิพนธ์ (ภายนอก)
  • แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลก่อนการสำเร็จการศึกษา
  • แบบบันทึกการรับ-ส่งและตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์
  • แบบฟอร์มการชำระเงิน
  • ใบโอนสิทธิ (ภาษาไทย)
  • ใบโอนสิทธิ (ภาษาอังกฤษ)